Dobré popoludnie!        Dnes je 23. 07. 2016,    a meniny má     Olga

ÚVOD


Vážení návštevníci,
od 1.1.2013 na základe zákona č. 345/2012 Z.z. bol Krajský stavebný úrad zrušený, jeho právomoci prevzal Obvodný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, Komenského č.52, Košice. Webová stránka www.ke.ksu.sk bude slúžiť len ako archívna webová stránka

Internetová stránka Krajského stavebného úradu v Košiciach slúži na poskytovanie informácií o činnosti úradu ako špecializovanej miestnej štátnej správy :


na úseku územného plánovania
na úseku stavebného poriadku
na úseku bývania


Ing. Matej Styk
prednosta

Dalšie odkazy


Copyright © 2011 Krajský stavebný úrad v Košiciach. Všetky práva vyhradené.